SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA - Zuzanna Jakubowicz

Z-ca przewodniczącej: - Kornelia Kowalewska

Sekcje samorządowe

Sekcja informacyjna:
Kinga Nowakowska
Kornelia Kowalewska

Sekcja dyżurowa:
1. Monika Danelska
2. Kornelia Kowalewska

Sekcja charytatywna:
1. Oliwia Wojtasik
2. Alicja Szczęsna
3. Izabella Banasik
4. Alicja Genge
5. Wiktoria Laskowska
 
Sekcja dyskotekowa:
1.Aleksandra Krantz
2. Wiktoria Strzyż
3. Franciszek Nyka
4. Marcin Juchniewicz
 5. Wiktoria Wielgosz

Sekcja sportowa:
1. Alicja Strzemkowska
2. Luiza Hyla
3. Tomasz Adamczyk
4. Monika Pietrzyńska
5. Aleksandra Lasecka
6. Remigiusz Jeździkowski
7. Kamil Cichowicz

 Sekcja gazetowa:
 1. Wiktoria Szwarc
2. Aleksandra Dyro
 3. Sandra Pierzyńska

Szczęśliwy numerek:
1. Zuzanna Zanto
2. Kalina Nowaczyk

Radiowęzeł :
1. Mateusz Sobolewski
2. Eryk Wyrwas

OPIEKUNOWIE:
Beata Jeździkowska
Marcin Jeździkowski