Na stronie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, opublikowano Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata. Zapraszam uczniów klas III gimnazjum oraz rodziców do zapoznania się z treścią. Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne jest pod linkiem: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=4335

Dyrektor ZPS
Jacek Superczyński

Pliki do pobrania

oświadczenie oddział przedszkolny
oświadczenie szkoła podstawowa
wniosek o przyjecie do przedszkola
wniosek o przyjecie do szkoły podstawowej
podanie o przyjęcie do klasy sportowe