Rada Rodziców

Przewodniczący:

p. Karol Janicki

Wiceprzewodniczący:

p. Magdalena Gaczkowska - Książkiewicz 

p. Marika Majchrzak 

 Komisja rewizyjna:

p. Katarzyna Szybczyńska

p. Agnieszka Jagodzińska 

p. Magdalena Kubiak