TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA GIMNAZJALISTÓW
w roku szkolnym 2017/2018

Nazwisko i imię

Temat

Jeździkowska Beata,
Gładyś Kamila

Autorzy naszych lektur – album lub gazetka.

Grajek Aurelia

Na szlaku piastowskim – film.

Pilachowski Wojciech

Z czego słyną Niemcy?

Kledzik Barbara

This is our world – świat nastolatków.

Adamczyk Agnieszka

Model Układu Słonecznego – przygotowanie makiety.

Adamczyk Agnieszka

Model budowy DNA – przygotowanie makiety.
Jak prawidłowo się odżywiać? ABC żywienia.

Kaczmarek Karol

Wyznaczanie środka ciężkości ciał – prezentacja i doświadczenie.

Kaczmarek Karol

Stworzenie strony internetowej w HTML na dowolny temat (np. dyscypliny sportowe, hobby, itp.)

Supereczyńska Jolanta

Zwykłe niezwykłe powietrze.
Wkład polskich uczonych w rozwój nauki nad badaniami substancji chemicznych.

Kuleta Agnieszka

Opis statystyczny naszej klasy - przygotowanie prezentacji multimedialnej;

Dawne jednostki, czyli ile wypijał imić Zagłoba? - przygotowanie prezentacji multimedialnej (lub broszury);

Kuchta – Tomaszewska Katarzyna

Znaczenie koloru - wpływ na psychikę człowieka – symbolika.

Cichowicz Marcin
Augustyniak Katarzyna
Mazany Sławomir
Mazur Maciej
Jeździkowski Marcin

Czas wolny dawniej i dziś – prezentacja multimedialna