LOGOPEDA

mgr Teresa Bogdańska
certyfikowany logopeda, współautorka programu „Innowacyjność pracy logopedy we współczesnej szkole” oraz współautorka publikacji książkowych dla dzieci.

Prowadzi:
- diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży
- przesiewowe badania mowy
- zajęcia profilaktyczne z dziećmi przedszkolnymi pt. ”Zabawy ortofoniczne
- zajęcia z zakresu kultury żywego słowa, ćwiczenia dykcji, emisji głosu z młodzieżą gimnazjalną
- konsultacje logopedyczne w ramach Soboty Logopedycznej
- spotkania z rodzicami, prelekcje
- współorganizuje warsztaty dla rodziców, dzieci i młodzieży z gminy Gąsawa np. ”Dzień wesołej głoski”,
 „W Głoskolandii”, „Dbajmy o wszechstronny rozwój dziecka

http://www.palukitv.pl/teksty/przestrzen-lokalna/zdrowie/22237-warsztaty-dla-rodzicow-i-ich-dzieci.html

Gabinet Logopedyczny wyposażony jest w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne oraz zestaw komputerowy ze specjalnym oprogramowaniem Eduterapeutica Logopedia.
W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie przesiewowych badań prowadzonych, każdego września, w szkole oraz na podstawie wyników badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia odbywają się codziennie. Są to zajęcia otwarte, w miarę możliwości uczestniczą w nich rodzice.
Prowadzona terapia logopedyczna obejmuje m.in.:

W terapii logopedycznej uczniów naszej szkoły wykorzystywane są elementy metody „Nauka czytania krok po kroku J. Cieszyńskiej