Gmina Gąsawa

Starostwo Powiatowe w Żninie

Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Żnińska Kolej Powiatowa

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - szkolenia

Okręgowa Komisja Edukacyjna w Gdańsku

Kuratorium Oświaty wBydgoszczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich