Zespół Publicznych Szkół w G±sawie

- Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej

- Publiczne Gimnazjum

ul. Leszka Białego 6 ; 88-410 G±sawa

tel/fax (052)302-50-03
e-mail: zepuszgasawa@interia.pl
tel (052)302-53-97