Aktualności

25.06.2019 -Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Szanowni rodzice.
Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku szkolnym nie organizujemy tradycyjnego zakończenia wraz z uroczystym wręczeniem świadectw. Wszystkim, którzy zdecydują się osobiście odebrać świadectwa, dajemy taką możliwość 26 czerwca 2020 r. według następującego harmonogramu:


Gąsawa
1. Godz. 9:00 - wejście od strony hali sportowej
- IV sala nr 16
- Va sala nr 18

2. Godz. 9':30 – wejście główne
- Vb sala nr 2
- Vc sala nr 5

3. Godz. 10:00 – wejście od strony hali sportowej
- VIa sala nr 16
- VIb sala nr 18

4. Godz. 10:30 – wejście główne
- VIIa sala nr 2
- VIIb sala nr 5

5. Godz. 11:00 – wejście od strony hali sportowej
- VIIIb sala nr 16

6. Godz. 11:20 – wejście od strony hali sportowej
- VIIIa sala nr 18

Szelejewo
1. Godz. 9:00
- Ia - korytarz budynek główny
- Ib – stołówka/świetlica
- IIa – sala gimnastyczna

2. Godz. 10:00
- IIb – stołówka/świetlica
- IIIa – korytarz budynek główny
- IIIb – sala gimnastyczna

3. Godz. 11:00 oddział „0” – stołówka/świetlica

Do budynków szkoły wchodzą tylko uczniowie. Rozdanie świadectw odbędzie się przy zachowaniu wytycznych reżimu sanitarnego. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic.
W terminie od 29 czerwca do 1 lipca, po telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny, będzie możliwość odbioru świadectw w sekretariacie szkoły w Gąsawie ul. Leszka Białego 6.

29 czerwca od godz. 8:00 do 14:00
30 czerwca od godz. 10:00 do 18:00
1 lipca od godz. 8:00 do 14:00
Numer telefonu kontaktowego 52 3025003 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dyrektor Szkoły
Jacek Superczyński

18.06.2019 -Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni rodzice informujemy, że od 15 czerwca 2020 r. trwa uzupełniający nabór dzieci do Oddziału Przedszkolnego w placówce w Szelejewie, I klasy Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz do klas sportowych na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły ( poniżej) lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.
Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 13:00.

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

12.06.2019 -Dowozy do szkoły podczas egzaminów ósmoklasisty

W dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek,) uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie piszą egzamin ósmoklasisty.

Dowóz do szkoły w dniach od 16 – 18 czerwca 2020 r.

Trasa I
Biskupin 8:00
Gogółkowo 8:05
Godawy 8:15
Łysinin 8:20
Komratowi 8:25
Gąsawa 8:30

Trasa II
Drewno 8:05
Bełki 8:10
Głowy - Szelejewo 8:15
Ryszewko 8:20
Gąsawa 8:30

Trasa III
Złotniki 8:10
Marcinkowo Górne 8:15
Marcinkowo Dolne 8:20
Gąsawa  8:30

Odwozy spod szkoły we wszystkich kierunkach:
16 czerwca 2020 r. – godzina 11:30
17 czerwca 2020 r. - godzina 11:10
18 czerwca 2020 r. - godzina 11:30

04.06.2019 -Harmonogram konsultacji od 08.06 do 10.06, procedury, oświadczenie, deklaracja.

W związku z uruchomieniem  konsultacji z dla zgłoszonych wcześniej uczniów klas IV-VIII proszę o zapoznanie się z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie w czasie pandemii wirusa COVID 19 stanowiąyche załącznik do komunikatu. Rodzice zgłoszonych uczniów przed rozpoczęciem zajęć proszeni są o dostarczenie oświadczeń i deklaracji zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurze bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły
Jacek Superczyński

PROCEDURY
OŚWIADCZENIE
DEKLARACJA

03.06.2019 -Zwrot za wyżywienie

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o przedłużeniu zdalnego nauczania do 26 czerwca 2020 r. informujemy rodziców, którzy zapłacili za wyżywienie w stołówce szkolnej za miesiąc marzec 2020 r., że istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty na wskazane konto lub pozostawienia jej do rozliczenia w nowym roku szkolnym.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zwrot nadpłaty prosimy o wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły: www.zpsgasawa.org lub pobranie dokumentu z  sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
Wypełniony wniosek należy do 10 czerwca 2020r.:

lub

WNIOSEK

30.05.2019 -Życzenia Dzień Dziecka

28.05.2019 -Harmonogram konsultacji od 01.06 do 05.06, procedury, oświadczenie, deklaracja.

W związku z uruchomieniem  konsultacji z dla zgłoszonych wcześniej uczniów klas IV-VIII proszę o zapoznanie się z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie w czasie pandemii wirusa COVID 19 stanowiąyche załącznik do komunikatu. Rodzice zgłoszonych uczniów przed rozpoczęciem zajęć proszeni są o dostarczenie oświadczeń i deklaracji zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurze bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły
Jacek Superczyński

PROCEDURY
OŚWIADCZENIE
DEKLARACJA

 

10.04.2019 -Życzenia świąteczne

Zdrowych, radosnych, pełnych wiary, nadziei i wiosennego ciepła Świąt Wielkanocnych życzą
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

24.03.2019 -Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie na rok szkolny 2020/2021!!!

Szanowni Rodzice.
W związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przekazujemy informacje dotyczące przeprowadzenia rekrutacji do I klasy Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie, Oddziału Przedszkolnego w placówce w Szelejewie oraz do klas sportowych na rok szkolny 2020/2021.
Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej szkoły (linki poniżej) lub odebrać w korytarzu budynku szkoły w Gąsawie ul. Leszka Białego 6 w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wypełnione wzory wniosków można złożyć w następujący sposób:

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2020 r. (piątek) do godz. 14:00.

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

16.03.2019 -Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo.
W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie pracowników szkoły i Państwa informuję, że procedura rekrutacyjna do oddziału przedszkolnego w Szelejewie, klas pierwszych oraz klasy sportowej na rok szkolny 2020/2021 zostanie uruchomiona po 25 marca 2020 r.
Dyrektor Szkoły
Jacek Superczyński

12.03.2019 -List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do uczniów

Drodzy Uczniowie,
zanim przystąpicie do ostatnich zmagań o jak najlepsze wyniki Waszej pracy w szkole, zanim przystąpicie do egzaminów zewnętrznych, zostajecie poddani niezwykle ważnemu egzaminowi z odpowiedzialności za siebie i za innych. Tak bowiem należy traktować 14-dniowy okres zawieszenia zajęć edukacyjnych. Choć dla wielu z Was jawi on się jako przyjemny czas odpoczynku od szkoły, i z pewnością taki też będzie, to warto zastanowić się, jak go wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych. Ci z Was, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w kontaktach online ze swoimi nauczycielami, mają wiele możliwości, by nie zaprzestawać nauki  czy też samokształcenia.
Jednak najważniejszą sprawą jest Wasze zdrowie. Dbając o nie, zadbajcie też o zdrowie innych. Stąd mój gorący apel o unikanie większych skupisk ludzkich, typu centra handlowe. Miejcie na uwadze fakt, że możecie być nosicielami  koronawirusa,  który z Wami, młodymi i zdrowymi ludźmi, obejdzie się łagodnie, ale przekazany przez Was osobom starszym i schorowanym może stać się przyczyną ich poważnej choroby, a nawet śmierci. Bądźcie roztropni w zagospodarowywaniu tego „wolnego czasu”. Niech Wasza odpowiedzialna postawa sprawi, że rozprzestrzenianie się koronawirusa zostanie powstrzymane. Życzę Wam zdania tego egzaminu.

 Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

12.03.2019 - Konkurs matematyczny - Kangur

Konkurs matematyczny "Kangur" zostaje przeniesiony na 16.04.2020r,

12.03.2019 - Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który miał się odbyć pierwszego kwietnia, zostaje odwołany!

11.03.2019 - Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Szanowni Rodzice:

A także:

 

03.03.2019 - Wyniki badań klas sportowych

Zainicjowana przez nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły, współpraca z Zakładem Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, przynosi bardzo konkretne efekty. 22 stycznia 2020 r. przeprowadzono po raz trzeci badania 81 zawodników i zawodniczek, również ze Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - uprawiających hokej na trawie. Określono poziom wytrenowania podstawowej właściwości w hokeju na trawie – wytrzymałości szybkościowej oraz jej składowych: szybkości biegowej i wytrzymałości tlenowej. Ponadto oceniano inne elementy sprawności i składu ciała. 27 lutego b.r. gościliśmy w szkole prof. AWF dr hab. Jana Konarskiego, który zapoznał rodziców i nauczycieli z metodą czytania raportu oraz z jego wynikami. Obecni z bardzo dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat: Etapizacji procesu szkolenia w odniesieniu do indywidualnego tempa rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście zdrowia oraz mistrzostwa sportowego. Prowadzący w swoim wystąpieniu oraz raporcie podkreśla wysoką jakość prowadzenia szkolenia naszych hokeistów, w którym uwzględnia się najnowsze wyniki badań naukowych, zmiany w metodyce jednostek treningowych oraz elementy procesu wychowawczego.

27.02.2019 - Jak skutecznie uchronić się przed chorobą?

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej podajemy kilka wskazówek, które pomogą zapobiegać infekcji.

JAK SKUTECZNIE UCHRONIĆ SIĘ PRZED CHOROBĄ?
Aby zwiększyć odporność zadbaj o urozmaiconą dietę bogatą w składniki odżywcze, witaminy oraz minerały. Zadbaj również o zdrowy, długi sen, a wolny czas spędzaj aktywnie na świeżym powietrzu. Dopasuj ubiór odpowiednio do temperatury otoczenia - nie przegrzewaj i nie wychładzaj organizmu, a w deszczowy dzień załóż nieprzemakalne obuwie. Zaszczep się przeciwko grypie sezonowej, ale pamiętaj że z uwagi na szybką mutację wirusa, szczepienia ochronne należy powtarzać corocznie.

ZADBAJ O HIGIENĘ!
- myj ręce jak najczęściej - po każdej wizycie w toalecie, przed jedzeniem, po kontakcie z żywnością, zwierzętami oraz po kontakcie z chorą osobą. Pamiętaj, że jest to najlepsza metoda na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych;
- nie zapominaj o prawidłowej technice mycia rąk – (zapoznaj się z plakatem);
- w przypadku braku dostępu do bieżącej wody np. w podróży używaj chusteczek nasączonych środkami czystości na bazie alkoholu;
- podczas kichania i kasłania zasłaniaj nos i usta chusteczką higieniczną, a w miarę potrzeby staraj się oczyszczać nos z wydzieliny;
- pamiętaj, aby po zużyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie stanowiła źródła zakażenia;
- unikaj dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększasz prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe;
- wietrz pomieszczenie w którym przebywasz - nawet 3-4 razy dziennie przez 10 minut;
- jeśli masz objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka) najlepiej zostań w domu - unikaj dużych skupisk ludzi, gdyż wirus łatwo przenosi się drogą kropelkową na inne osoby - i jak najszybciej zgłoś się do lekarza.

27.02.2019 - Bal karnawałowy

20 lutego odbył się w naszej szkole bal karnawałowy dla uczniów klas IV-VIII. W tym roku na balu obowiązywał strój w stylu "biel i czerń". Pomysłowe i oryginalne biało-czarne kreacje uczniów oceniała komisja, w skład której weszli nauczyciele i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Za najlepsze uznano stroje - Alicji Ratajczyk (kl.VIa), Wiktorii Krupińskiej (kl.Va), Wiktora Ciemnego (kl.Vb), Zuzanny Szczepaniak (kl.VIb), Jagody Strzyż (kl.Vc), Remigiusza Jeździkowskiego (kl.VIIIa), Kacpra Adamczyka (kl.Vb) i Huberta Wojtasia (kl.IVa). Podczas balu odbyły się konkursy taneczne i sprawnościowe. Konkurencję "Taniec w białych rękawiczkach" wygrała Lena Majchrzak (kl.Vc). W konkursie plastycznym "Kolorowanie węglem" polegającym na pokolorowaniu węglem napisu "Bal Karnawałowy 2020" zwyciężyli Romana Margraf (kl.Vc) i
Mikołaj Wojtaś (kl.VIa). W "Tańcu z balonem" triumfowały pary - Iga Balcerzak (kl.Vc) i Kacper Koczorowski (kl.VIa), Noemi Orzechowska (kl.VIIb) i Kamil Strzemkowski (kl.VIIa) oraz Aneta Orzechowska (kl.VIIb) i Filip Murawski (kl.VIIb). Natomiast w konkurencji "Taniec z kotylionem" I miejsce zdobyli Wiktoria Wajs (kl.VIIb) i Gracjan Woźniak (kl.Vb), II - Marcelina Rychlewska (kl.VIb) i Kacper Koczorowski (kl.VIa), a III miejsce zajęli - Noemi Orzechowska (kl.VIIb) i Mikołaj Binkowski (kl.VIa). W konkurencji "Szczęśliwe kości" zwyciężył Filip Cichowicz (kl.Va), a w "Piciu przez słomkę" najlepszymi okazali się Wojciech Jułga (kl.Vb) i Jakub Adamczyk (kl.VIIIa). Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Najliczniejszymi klasami bawiącymi się na balu okazały się klasy - VIIIa i VIIIb (94% uczniów w tych klasach przybyło na bal). Tegoroczna frekwencja na balu wyniosła 78% i tym samym pobity został zeszłoroczny wynik balu w stylu „Kujon Party”, który wyniósł 71%. Królową balu została Alicja Ratajczyk (kl.VIa), a Królem balu Mikołaj Binkowski (kl.VIa). Bal przygotowali uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim i gazetce szkolnej “Szpieg” pod czujnym okiem pani Agnieszki Kulety i pani Beaty Jeździkowskiej. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Arczi.

Tekst: K. Sulecka
Foto: A. Adamczyk, A. Kuleta, K. Sulecka, J. Mielcarzewicz

24.02.2019 - Zaproszenie dla rodziców - omówienie wyników badań klas sportowych

17.02.2019 - Wywiadówka dla rodziców uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej

O godzinie 16:30 w sali nr 17 odbędzie się spotkanie rodziców z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, następnie zostaną omówione wyniki próbnych egzaminów klas ósmych.

11.02.2019 - Opłaty za posiłki

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informujemy, że od dnia 10 lutego 2020 r. stawka za obiad wynosić będzie 5,00 zł. 

24.01.2019 - Zaproszenie na turniej tenisa stołowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie
oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizują w dniu 6 lutego 2020 r. od godz. 10.00 do 13.00 na hali sportowej w Gąsawie, turniej tenisa stołowego. Rozgrywki odbędą się w ramach projektu „Nowoczesne Służby Ratownicze”. Organizatorzy zapewniają, dobrą zabawę, ciepły posiłek, koszulki i nagrody.
            Turniej zostanie rozegrany z podziałem na dwie grupy wiekowe: pierwsza do 12 lat, druga 13-16 lat.

                                                                      

ZAPRASZAMY

22.01.2019 -  Wieczór Mitów klasa 5a

Uczta na Olimpie

Tradycyjnie co roku klasy piąte przygotowują Wieczór Mitów, który jest zawsze zwieńczeniem pracy na lekcjach historii i języka polskiego nad tekstami mitów starożytnych Greków. 10 grudnia br. szkolna sala nr 1 zamieniła się w pałac greckich bogów na Olimpie, a wszystko za sprawą uczniów klasy 5a, którzy tego dnia wcielili się w role bogiń i bogów greckich.
Na ucztę do Zeusa – Filip Cichowicz i Hery – Wiktoria Krupińska przybyli: Posejdon – Adam Jeździkowski, Hades – Franciszek Sytek, Atena – Julianna Dyro, Apollo – Dominika Kiljan, Artemida – Kinga Kiljan, Hermes – Mateusz Kozłowski, Hefajstos – Jacek Kurek, Afrodyta – Wiktoria Pochylska, Eros – Maciej Romel, Dionizos – Maciej Cichowicz, Demeter – Klaudia Krystosik, Kora – Kaja Kamińska, Tanatos – Wiktor Kaźmierczak, Asklepios – Mikołaj Piskorski, Helios – Filip Senger. Nie dotarł niestety bóg wojny Ares – Michał Pichłacz, który w tym czasie musiał stoczyć walkę z wrogiem. Uczta była wspaniała, a postarali się o to rodzice uczniów, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Zaangażowali się również w przygotowanie strojów dla swoich dzieci. A kreatywności tutaj nie brakowało. Uczniowie prezentowali się dostojnie. W konkursie na najładniejszy strój głosowali rodzice i to oni zdecydowali, że najciekawiej zaprezentowali się: Adam Jeździkowski, Franciszek Sytek i Klaudia Krystosik. Podczas wieczoru zorganizowano także konkurs wiedzy o mitach greckich oparty na zasadach znanego telewizyjnego turnieju „Jeden z dziesięciu”. Uczestnicy wykazali się w nim niezwykłą znajomością greckich opowieści o bogach i herosach. Jedno jest pewne, tego wieczoru rodzice długo nie zapomną, a dzieci, dzięki długotrwałemu i głębokiemu przetwarzaniu tekstów o wierzeniach starożytnych Greków, swoją wiedzą zaskoczyli niejednego dorosłego. W konkursie tym zwycięzcami okazali się: Adam Jeździkowski, Mikołaj Piskorski i Wiktor Kaźmierczak. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Wieczór mitów przygotowała nauczycielka historii – p. Aurelia Grajek z pomocą p. Kamili Gładyś – nauczycielki języka polskiego.

K. Gładyś

22.01.2019 - WOŚP 

Ostateczna kwota, jaka została zebrana przez wolontariuszy sztabu przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie podczas 28 Finału WOŚP wynosi 10 812,73 zł.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Darczyńcom.

12.01.2019 -  Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 15 – 17.01.2020 r. (środa, czwartek, piątek)  uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie piszą próbny egzamin ósmoklasisty.

Godziny lekcyjne w czasie egzaminu próbnego:

8.00 - 8.35
8.40 - 9.15
9.20 - 9.55
10.00 - 10.35
10.40 - 11.15
11.20 - 11.55

Obiad wydawany będzie w stołówce o godzinie 11:55.
O godzinie 12.15 odjazdy autobusów.
Uczniowie klas IV – VII pozostający w szkole mają obowiązek przebywać w świetlicy.

Odwozy w dniach 15 – 16.01.2020 r. (środa, czwartek) godzina 12:15

trasa I: Oćwieka, Bełki, Drewno
trasa II: Łysinin, Komratowo, Pniewy
trasa III: Biskupin, Gogółkowo, Godawy,
trasa IV: Marcinkowo Górne, Dolne, Złotniki
trasa V: Szelejewo, Głowy, Ryszewko
Pozostałe kursy bez zmian.

Odwozy w dniu 17.01.2020 r. (piątek) godzina 12:15

trasa I: Oćwieka, Głowy, Bełki, Drewno
trasa II: Łysinin, Komratowo, Pniewy
trasa III: Biskupin, Gogółkowo, Godawy,
trasa IV: Marcinkowo Górne, Dolne, Złotniki
trasa V: Szelejewo, Ryszewko
Pozostałe kursy bez zmian.

 

12.01.2019 -  Warsztaty genealogiczne

8 stycznia gościła w naszej szkole pani Ewa Nikołajew-Wieczorowska z Poznania, która przeprowadziła warsztaty genealogiczne z zainteresowanymi historią dziećmi z klas piątych i z klasy czwartej. Pani Ewa jest z zawodu pedagogiem i prowadzi w Poznaniu Centrum Uśmiechu Montessorii. Z zamiłowania jest zapalonym genealogiem, który od wielu lat  z pasją zgłębia tajemnice swojej rodziny. Grupa dwudziestu chętnych uczniów wykonała pod kierunkiem pani Ewy zaczątek swego drzewa genealogicznego, który mogą rozbudować i uzupełnić. Zajęcia przeplatane były bardzo ciekawymi historiami rodzinnymi i demonstracją pamiątek i zdjęć. Rodzina pani Ewy pochodzi z Gąsawy. Jej mama Milda Krupińska urodziła się w domu przy rynku. 

Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały skan najstarszego spisu mieszkańców Gąsawy. Jeden z uczniów odnalazł na nim nazwisko swoich przodków. Uczniowie obiecali prowadzącej rozpoczęcie własnych poszukiwań i zebranie wspomnień od najstarszych członków swoich rodzin. Komu uda się dokonać najciekawszych odkryć dowiemy się w czerwcu. Wtedy pani Ewa chce się znów z dziećmi spotkać, aby mogły się pochwalić efektami swojej pracy. 

 

03.01.2019 -  Zmiana planu lekcji

Zmiana planu lekcji od dnia 7.01.2020r

10.12.2019 -  Wieczór mitow klasa Vb

3 grudnia klasa Vb pod kierunkiem nauczycielki historii Katarzyny Kuchty-Tomaszewskiej wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Augustyniak przygotowała dla rodziców „Wieczór Mitów”. Podczas wieczornego spotkania rodzice mogli podziwiać swoje dzieci wcielające się w bogów i boginie greckie. Uczniowie przygotowali na tą okazję stylowe stroje uzupełnione atrybutami charakterystycznymi dla poszczególnych postaci. Byli wśród nich : Hermes-Wiktor Ciemny, Zeus-Gracjan Woźniak, Hera-Laura Tabaszewska, Atena-Klaudia Substyk, Posejdon-Wojciech Jułga, Apollo- Oliwier Kubiak, Artemida-Maja Różak, Ares-Kacper Adamczyk, Hades-Aleksander Reweziński, Afrodyta-Agata Sobczak, Dionizos-Tymoteusz Karcz, Herkules-Jakub Gołuński, Achilles-Fabian Breliński, Midas-Kacper Szewczuk. Wszyscy prezentowali się znakomicie, jednak nagrodę w postaci wieńca laurowego za najpiękniejszy strój otrzymał Kacper Adamczyk. Prócz prezentacji i konkursu na najpiękniejszy strój, czworo uczniów popisało się umiejętnościami krasomówczymi. Fabian Breliński, Aleksander Reweziński i Gracjan Woźniak przy nastrojowej muzyce opowiedzieli zebranym kilka najpopularniejszych mitów. Opowieści były niezwykle ciekawe i wszystkie nagrodzono gromkimi brawami. Nagrodzono Gracjana opowiadającego z wielkim przejęciem mit o Arachne. Równie ważnym punktem programu był konkurs sprawdzający znajomość mitologii greckiej. Miał on formę popularnego teleturnieju 1 z 10. Uczestnicy popisali się niezwykłą wiedzą. Zgromadzeni na sali rodzice byli pod wrażeniem. Zwyciężyła Maja Różak, lecz w bardzo wyrównanej walce wyróżnili się Gracjan i Aleksander. Wieczór upłynął szybko, bo w miłej atmosferze. Na kolejny zapraszam za rok.

 

10.12.2019 -  Wieczór mitow klasa Vc

2 grudnia klasa Vc ze Szkoły Podstawowej w Gąsawie przygotowała pod kierunkiem nauczycielki historii Katarzyny Tomaszewskiej i wychowawczyni Katarzyny Tokarz wieczorne spotkanie z rodzicami, na którym zaprezentowała swoją wiedzę historyczną. Najpierw przez miesiąc uczniowie poznawali historię i kulturę starożytnych Greków. Dowiedzieli się sporo o zabytkach, bogach i boginiach o zwycięskich wodzach i mądrych politykach. Później wybrali dla siebie jedną z wielu mitologicznych postaci i przygotowali odpowiednie przebranie, aby się w nią wcielić. 
Rodzice licznie przybyli na spotkanie. Ze skupieniem obejrzeli prezentację bogów, bogiń i innych postaci związanych z mitologią grecką. Jako najpiękniej przebranego wybrali Apolla - Kamila Cieślewicza. Druga konkurencja opierała się o zasady znanego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, lecz pytania konkursowe dotyczyły tylko mitologii i kultury greckiej. Tu najlepszy okazał się Hubert Borowski, który wcielił się w boga świata podziemnego-Hadesa. Rodzice byli pod wrażeniem wiedzy uczestników i nagrodzili zawodników brawami. 
Następnie zebrani goście wysłuchali mitów opowiedzianych przez dwie uczennice: Romanę Margraf i Michalinę Wesołowską. Wybór piękniejszego opowiadania był bardzo trudny. Przewagą trzech głosów tą konkurencję wygrała Romka. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Na wieczorze zaprezentowali się: Iga Balcerzak-Pandora, Julia Banasik-Artemida, Lena Majchrzak-Afrodyta, Jagoda Strzyż-Nike, Szymon Pieczyński-Zeus, Hanna Łubecka-Hera, Oliwia Szkatulska-Temida, Wiktor Jabłoński-Ares, Hubert Borowski-Hades, Kamil Cieślewicz-Apollo, Marta Wysocka-Hestia, Zofia Stosik-Kora, Michalina Wesołowska-Demeter, Gabriel Musiał-Posejdon, Romana Margraf-Atena, Paweł Chumeńczuk-Hermes.

 

10.12.2019 - Mikołajkowy worek zakrętek 2019

6 grudnia nastąpił finał tegorocznej edycji konkursu dla klas „Mikołajkowy worek zakrętek” – na najcięższy worek plastikowych nakrętek. Jak co roku uczniowie nie zawiedli – uzbierali i dostarczyli do świetlicy ogromne ilości worków z zakrętkami. W sumie zebraliśmy 479,45 kg nakrętek!!! To o 43 kg więcej niż w zeszłorocznej edycji konkursu. W tym roku zbieraliśmy zakrętki dla Wiktora z Jaroszewa, Kacpra z Lubiewa (synka absolwentki naszej szkoły) oraz Maksymiliana ze Świnoujścia. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie szczegółowych wyników i wręczenie nagród zwycięskim klasom nastąpi na apelu świątecznym, który odbędzie się 20 grudnia.
Bardzo dziękuję wszystkim klasom – uczniom, wychowawcom, a także rodzicom i całym rodzinom uczniów za zaangażowanie w nakrętkową zbiórkę.

Tekst i fotki: K. Sulecka – organizator konkursu

10.12.2019 -  Koncert pod hasłem ,,Pasja bez imitacji”

5 grudnia 2019r. odbył się w naszej szkole koncert pod hasłem ,,Pasja bez imitacji”, podczas którego zaprezentował się światowej sławy gitarzysta, mistrz tappingu oburęcznego – Krzysztof Toczko – PARTYZANT. Muzykowi towarzyszył, grający na perkusji, syn Mikołaj. Nie był to pierwszy koncert, jaki PARTYZANT zagrał w Gąsawie. W ubiegłym roku szkolnym kunszt tego artysty mogli podziwiać uczniowie naszej szkoły podczas koncertu profilaktycznego, jaki muzyk zagrał dla naszych wychowanków. Tym razem na widowni zasiedli: rodzice, dziadkowie, opiekunowie, nauczyciele oraz wszyscy, dla których ważne są losy dzieci. Podczas występu Krzysztof Toczko zaprezentował się nie tylko jako fantastyczny muzyk. Nie tylko zagrał, ale także bardzo ciekawie opowiedział o swojej muzycznej pasji, o zarażeniu nią swojego syna i wspólnym z nim koncertowaniu. Z przejęciem wspominał również okres kilkuletniej współpracy z zespołem DŻEM. Mówił o rozgrywającej się na oczach najbliższych i wielbicieli zespołu, wielkiej tragedii wokalisty – Ryszarda Ridla, człowieka uzależnionego od narkotyków. Muzycy nawiązali wspaniały kontakt z publicznością, zachęcili ją do udziału w konkursach, w których nagrodami były płyty duetu oraz zaprosili przybyłych gości do wspólnego wykonania jednego z utworów PARTYZANTA. Okazało się, że nawet ci, którzy twierdzili, że nie potrafią śpiewać i grać na instrumentach, odnaleźli w sobie odrobinę muzycznego talentu i dzielnie wtórowali muzykom, grając na otrzymanych od nich instrumentach i śpiewając pod ich kierunkiem. Ponieważ głównym założeniem imprezy była działalność profilaktyczna, a przede wszystkim antynarkotykowa, podczas spotkania wystąpiły również przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie. Sierżant Katarzyna Leszczyńska i pedagog Paulina Nowak omówiły sytuację w naszym regionie, wyczuliły na charakterystyczne zachowania uzależnionych, wskazały instytucje, do których można zwrócić się o pomoc, podpowiedziały, jak chronić dzieci przed używkami oraz jak rozmawiać z uzależnionymi. Na zakończenie imprezy zgromadzeni obejrzeli i ocenili prace uczniów klas VI –VIII, wykonane na konkurs plastyczny pt. ,,Wolni od narkotyków”. Organizatorami spotkania z ramienia Szkoły Podstawowej w Gasawie byli: dyrektor – pan Jacek Superczyński i pedagog – pani Danuta Górna, zaś z Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Gąsawie – pani Anna Kędziora. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Gąsawa – pan Błażej Łabędzki.

Tekst i fotki: D. Górna

10.12.2019 - Konkurs biologiczny – najładniejszy model komórki.

W październiku uczniowie klas piątych na lekcjach biologii poznawali budowę różnych komórek organizmów . W listopadzie w celu utrwalenia budowy poznanych komórek uczniowie wykonywali modele komórek. Zadaniem ucznia było przygotowanie przestrzennego modelu wybranej komórki oraz opracowanie legendy. Wszyscy bardzo się postarali, a efekty pracy były podziwiane przez uczniów z innych klas. Komórki wykonane przez uczniów wzięły udział w konkursie na najładniejszy model. Jury w składzie Adrianna Wierska-Budny, Katarzyna Sulecka i Wojciech Pilachowski  przyznało I miejsce komórce grzyba wykonanej przez Maję Różak(5b), II miejsce komórce roślinnej Agaty Sobczak (5b), a trzecie komórce zwierzęcej Gracjana Woźniaka (5b). Przyznano również wyróżnienie dla komórki zwierzęcej wykonanej przez Mikołaja Piskorskiego (5a).

 

29.11.2019 -  Zaproszenie na koncert Krzysztof Toczko "PARTYZANT"

30.10.2019 -  Wywiadówka dla rodziców klasy 0 - III Szelejewo

Dnia 7 listopada 2019 r. (czwartek) w placówce w  Szelejewie odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas „0” – III szkoły podstawowej:

PLAN WYWIADÓWKI:

30.10.2019 -  Wywiadówka dla rodziców klasy IV-VIII Gąsawa

Dnia 6 listopada 2019 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Gąsawie.

PLAN WYWIADÓWKI:

 

20.10.2019 -  Ogólnopolska akcji Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy

Dnia 16.10.2019r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Akcja odbywa się pod patronem Jurka Owsiaka i WOŚP. W tym roku swoich sił w wykonywaniu RK-O spróbowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Szelejewie, bo to właśnie dla nich ta akcja była skierowana. Nad prawidłowym wykonywaniem resuscytacji czuwali: pani Katarzyna Augustyniak i pan Marcin Jeździkowski. Podziękowania kierujemy również do pani Marty Nowaczyk- opiekunki samorządu szkolnego w Szelejewie.
Oto krótka fotorelacja.

16.10.2019 - Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowały klasy Va i Vb pod czujnym okiem wychowawców – pani Katarzyny Augustyniak i pana Macieja Mazura. Uczniowie w humorystyczny sposób zaprezentowali "gatunki" uczniów oraz przedstawili scenki z lekcji o życiu i twórczości patronki szkoły Wandy Dobaczewskiej. Następnie złożyli życzenia i wręczyli kwiaty dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji naszej szkoły. Życzenia - zdrowia, wytrwałości, sukcesów zawodowych i dumy z osiągnieć uczniów przekazała nauczycielom także Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Wyrwas. Na apelu nastąpiło również zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego, w skład którego weszli – chorąży Szymon Wiechetek z kl.VIa , asysta – Marcelina Rychlewska i Zuzanna Szczepaniak (obie z klasy VIb). Dyrektor szkoły pan Jacek Superczyński podziękował ustępującemu pocztowi, w skład którego wchodzili – chorąży Jakub Adamczyk (kl. VIIa), asysta – Zofia Sytek (kl.VIIa) i Alicja Sudoł (kl.VIIb). Uczniowie ci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne.

Tekst: K. Sulecka
Zdjęcia: J. Mielcarzewicz

16.10.2019 - Dodatkowe dni wolne od zajęć dydakytycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informuję, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim w bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
1.      31 października 2019 r.
2.      2, 3 stycznia 2020 r.
3.      21; 22; 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty
4.      12 czerwca 2020 r

16.10.2019 - Przedstawienia profilaktyczne pt. ,,Super żart” i ,,Wygrać siebie’’.

9 października 2019r. odbyły się w naszej szkole dwa przedstawienia profilaktyczne pt. ,,Super żart” i ,,Wygrać siebie’’. Przed uczniami klas IV –VI i VII –VIII wystąpiła aktorka Teatru Profilaktycznego ,,Kurtyna” z Krakowa – Justyna Stakowska. Spektakle poruszyły wiele  aktualnych dla młodego pokolenia problemów. Podjęły tematykę relacji z rodzicami oraz w grupie rówieśniczej, chorób psychicznych, a szczególnie depresji,  która coraz częściej dotyka bardzo młodych ludzi. Ukazały konsekwencje wynikające z presji otoczenia oraz poczucia odrzucenia jednostki przez grupę, a także z braku tolerancji  i wrażliwości na los drugiego człowieka. Przedstawienia przestrzegały również przed zgubnym wpływem środków psychoaktywnych. Występująca uświadomiła widzom, iż wśród nich są również osoby potrzebujące ich uwagi i wsparcia. Wyczuliła, że nie można patrzeć obojętnie na cudze problemy lub wyśmiewać i wykluczać innych, gdyż taka postawa otoczenia może doprowadzić do tragedii. Inicjatorką przedstawień w szkole była pedagog Danuta Górna, a odbyły się one dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej przy Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Tekst i zdjęcia: Danuta Górna

10.10.2019 - Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r. (poniedziałek) w szkole będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej.
W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Plan dnia:
8:00 – 8:45 – 1 lekcja
8:55 – 9:40 – 2 lekcja
9:50 – 10:35 – 3 lekcja
10:45 – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
12:00 – obiad
12:30 – odwozy we wszystkich kierunkach

04.10.2019 - Międzyszkolny konkurs  przyrodniczy 2019/2020

,,Z Zoologią na Ty” XI edycja pod patronatem Wójta Gminy Gąsawa
i Nadleśnictwa Gołąbki

           W dniu 8 października 2019r. w Szkole Podstawowej w Gąsawie odbył się  międzyszkolny konkurs przyrodniczy pt. ,,Z Zoologią na Ty”.  Uczestnicy konkursu zmagali się z testem wiedzy o zwierzętach. Test zawierał 32 zadania w tym 25 zamkniętych i 7 otwartych. Uczniowie rozpoznawali zwierzęta Afryki, zwierzęta żyjące w naszych domach oraz w Morzu Bałtyckim. Wyszukiwali cechy ślimaków, zwierzęta zaliczane do ,,owoców morza” oraz dopasowywali cechy przystosowawcze budowy zwierząt do pobieranego pokarmu. W konkursie uczestniczyło 5 szkół (3 osoby z każdej szkoły). Były to NSP Bożejewice, SP Laski Wielkie, SP Mięcierzyn, SSP ,,Trójka” Żnin oraz SP Gąsawa. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VIIa – Oliwia Krawczyk oraz uczniowie z klasy VIIb Kacper Koc i Marcin Książkiewicz.
O godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie konkursu. Uczniowie przez 45 minut uważnie rozwiązywali zadania konkursowe. Około godziny 12:00 uczestnicy konkursu spotkali się z przedstawicielem nadleśnictwa Gołąbki. W tym samym czasie komisja konkursowa rozpoczęła sprawdzanie prac.
Około godziny 13:00 ogłoszono wyniki. Oto one:
I miejsce – Kacper Koc ze Szkoły Podstawowej w Gąsawie.
II miejsce – Aleksander Kłosowski ze Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich.
III miejsce – Aleksandra Lisiecka  ze Szkoły Podstawowej w Żninie.
Komisja konkursowa przyznała również 10 wyróżnień. Otrzymali je: Kinga Wesołowska (NSP Bożejewice), Marcin Książkiewicz (SP Gąsawa), Przemysław Różański (SSP ,,Trójka” Żnin), Oliwia Krawczyk (SP Gąsawa), Maksymilian Jakubek (SP Mięcierzyn), Piotr Chmielewski (SSP ,,Trójka” Żnin ), Grzegorz Szary (NSP Bożejewice ), Kacper Owczarzak i Krystian Derda  (SP Mięcierzyn) oraz Jacek Plewa (SP Laski Wielkie).
Fundatorem nagród w konkursie był Wójt Gminy Gąsawa – pan Błażej Łabędzki, Nadleśnictwo Gołąbki oraz Stowarzyszenie Oświatowe ABC Gąsawa. Serdecznie dziękujemy.

Anna Maciejewska

04.10.2019 - Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Szanowni Państwo,

Od 1 października 2019 r. działa całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

07.09.2019 - Wywiadówka dla rodziców

Dnia 9 września 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Szelejewie. Na godzinę 16:30 zaplanowane jest zebranie ogólne następnie spotkanie rodziców z wychowawcami klas. 
Dnia 11 września 2019 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Gąsawie. Na godzinę 16:30 zaplanowane jest spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach, następnie o godzinie 17:30 spotkanie tzw.” jedynek” w sali nr 10. Na spotkanie zapraszamy również przedstawicieli rodziców klas I-III. 
Od godz. 17:30 do godz. 18:00 rodzice mogą indywidualnie spotkać się z nauczycielami przedmiotów, którzy poinformują o wymaganiach na poszczególne oceny i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana. 

26.08.2019 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla oddziału przedszkolnego odbędzie się dnia 3 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w szkole w Szelejewie

26.08.2019 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I–VIII szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I–VIII szkoły podstawowej odbędzie się dnia
2 września 2019 r. (poniedziałek) na hali sportowej w Gąsawie o godzinie 8:00.
Godz. 8:30 – spotkania w klasach.
Godz. 9:30 – msza w Kościele w Gąsawie
Godz. 10:30 – odwozy we wszystkich kierunkach – wyjazd z przystanku przy szkole, następnie przystanek przy kościele.  
Dowozy tak samo jak w latach ubiegłych.

Rozkład jazdy

26.08.2019 - Nowa stawka obiadowa

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówce Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie informujemy, że od dnia 1 września 2019 r stawka za obiad wynosić będzie 4,00 zł. 
Deklaracje korzystania z obiadów w stołówce szkolnej będzie do pobrania poniżej oraz u intendenta.

DEKLARACJA

26.08.2019 - Narodowe Czytanie - zaproszenie

12.08.2019 - Podręczniki 2019-2020

Spis podręczników