DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Jacek Superczyński

Z - CA DYREKTORA

mgr Agnieszka Kuleta

Z - CA DYREKTORA ODDZIAŁ SZELEJEWO

mgr Elżbieta Szybczyńska