Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Oświadczenie wielodzietność rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowaywaniu dziecka

Oświadczenie rodziców o zameldowaniu na terenie Gminy Gąsawa